Specialisatie

Hoofdpijn- en spanningsklachten

Bij hoofdpijn en spanningsklachten is er meestal ook sprake van een te hoge spanning in de nek-, schouder- en/of rugspieren.
De oefentherapeut Cesar of Mensendieck leert u hoe u deze spanning kunt beïnvloeden.
Het gaat daarbij niet alleen om ontspanning in rust maar ook tijdens al uw dagelijkse activiteiten.

Nek- en schouderklachten

Klachten aan armen, nek en schouders
Klachten aan armen, nek en/of schouders komen veel voor. Meestal vormen een verkeerde houding, overbelasting of spanningen een belangrijke oorzaak. Maar ook kunnen de klachten het gevolg zijn van een afwijking aan de wervelkolom of van een (chronische) aandoening.

Vicieuze cirkel
Pijn, krachtverlies en stijfheid beïnvloeden uw dagelijks leven. Door een stijve nek of een pijnlijke schouder gaat u anders bewegen. Zo raken de spieren uit balans. Ook kan pijn uw ademhaling, concentratievermogen, slaappatroon en stemming negatief beïnvloeden. U loopt het gevaar in een vicieuze cirkel te belanden, waardoor u niet meer optimaal kunt functioneren. Een oefentherapeut Cesar of een oefentherapeut Mensendieck kan u helpen een dergelijke situatie te doorbreken of te voorkomen.

Wat doet een oefentherapeut Cesar of Mensendieck?
Een oefentherapeut Cesar of Mensendieck maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook geeft een oefentherapeut u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Samen gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Geleidelijk aan leert u uw klachten begrijpen. Ook leert u hoe u adequaat op uw klachten kunt reageren, zodat ze verminderen of verdwijnen en niet meer terugkeren.

Persoonlijke begeleiding
U werkt onder begeleiding van uw oefentherapeut aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning en brengt het lichaam weer in goede conditie. U leert hoe u uw houding en manier van bewegen kunt verbeteren, zodat de belasting van uw nek en schouders afneemt. Zo leert u hoe u zelf met uw klachten kunt omgaan, en hoe u kunt voorkomen dat uw klachten terugkeren.
De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen krijgt die geïntegreerd zijn in uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Zowel uw werkomgeving (hoogte stoel en bureau), uw thuissituatie (stofzuigen, strijken) als uw hobby’s (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Door de adviezen van uw oefentherapeut toe te passen, leert u om gezonder te bewegen. Zo kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten.

Ademklachten

Ademen doen we eigenlijk vanzelf. Ademhalen kan soms moeilijk gaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De oefentherapeut Cesar of Mensendieck maakt u bewust van wat er fout gaat en leert u weer goed ademen.

Rug- en bekkenklachten

Lage rugklachten
Onderzoek wijst uit dat negen van de tien volwassenen minstens eenmaal in hun leven rugklachten krijgen. Bij 5 tot 10% van hen wordt een duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden, zoals:

 • een hernia
 • een vernauwing van het wervelkanaal (stenose)
 • een verschuiving of afglijden van wervels (spondylolisthesis)
 • een ingezakte wervel ten gevolge van osteoporose
 • een chronische aandoening zoals de ziekte van Bechterew

Bij de overige klachten (90-95%) is de oorzaak niet duidelijk. Wel staat vast dat overbelasting, spanning, een slechte conditie of verkeerd gebruik van de rug vaak een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en instandhouden van de klachten.

Vicieuze cirkel
Pijn, krachtverlies en stijfheid beïnvloeden uw dagelijks leven. Door een pijnlijke of stijve rug gaat u anders bewegen. Zo raken de spieren uit balans. Ook kan pijn uw ademhaling, concentratievermogen, slaappatroon en stemming negatief beïnvloeden. U loopt het gevaar in een vicieuze cirkel te belanden, waardoor u niet meer optimaal kunt functioneren. Een oefentherapeut Cesar of een oefentherapeut Mensendieck kan u helpen een dergelijke situatie te doorbreken of te voorkomen.

Wat doet een oefentherapeut Cesar of Mensendieck?
Een oefentherapeut Cesar of Mensendieck maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook geeft een oefentherapeut u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Samen gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Geleidelijk aan leert u uw klachten begrijpen. Ook leert u hoe u adequaat op uw klachten kunt reageren, zodat ze verminderen of verdwijnen en niet meer terugkeren.

Persoonlijke begeleiding
U werkt onder begeleiding van uw oefentherapeut aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning en brengt het lichaam weer in goede conditie. U leert hoe u uw houding en manier van bewegen kunt verbeteren. Uw rug wordt sterker en de (over)belasting neemt af. Zo leert u hoe u zelf met uw klachten kunt omgaan, en hoe u kunt voorkomen dat uw klachten terugkeren.
De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen krijgt die geïntegreerd zijn in uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Zowel uw werkomgeving (hoogte stoel en bureau), uw thuissituatie (stofzuigen, strijken) als uw hobby’s (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Door de adviezen van uw oefentherapeut toe te passen, leert u om gezonder te bewegen. Zo kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten.

Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck zijn erkende, paramedische behandelmethodes. Raadpleeg de polis van uw ziektekostenverzekering voor informatie over de vergoeding. Uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan u naar een oefentherapeut Cesar of Mensendieck verwijzen.

Heup- knie- en voetklachten

Klachten aan de gewrichten in de benen kunnen verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden zijn: slijtage, overbelasting, terugkerende sportblessures, verkeerde stand of verkeerd of onvoldoende gebruik van de beenspieren.
De oefentherapeut Cesar of Mensendieck geeft adviezen, tips en begeleidt u bij het herstel.
Zorgvuldig gekozen oefeningen verbeteren de conditie van uw spieren, de veerkracht en de coördinatie.

Incontinentie

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine of het onvermogen om urine op te houden.
Er zijn verschillende vormen urine-incontinentie; de belangrijkste zijn: inspanningsincontinentie en aandrangincontinentie.
Inspanningsincontinentie wordt ook wel stressincontinentie genoemd. Door verslapping van de bekkenbodem spieren kan ongewild urineverlies optreden bij inspanning, o.a. bij hoesten niezen, tillen, sporten. De hoeveelheid urineverlies kan bij iedereen verschillen: het kan een enkel druppeltje, een scheutje of een hele straal zijn.
Door de angst om urine te verliezen is men geneigd steeds vaker naar het toilet te gaan.
Aandrangincontinentie wordt ook wel urge-incontinentie genoemd. Hierbij voelt u vaker aandrang tot plassen door een verhoogde prikkelbaarheid van de blaas. Gaat men vaker naar het toilet, dan went de blaas aan steeds minder vulling. U krijgt steeds sneller het gevoel dat u moet plassen.

Vicieuze cirkel
U loopt het risico in een vicieuze cirkel te belanden, waardoor u niet meer optimaal kunt functioneren. De negatieve effecten hebben invloed op het werk, huishoudelijke activiteiten, sport, het sociale leven en het seksleven.
Mensen die last hebben van ongewild urineverlies voelen zich bovendien vaak onzeker, schamen zich en praten er liever niet over.
Een oefentherapeut Cesar of een oefentherapeut Mensendieck kan u helpen een dergelijke situatie te doorbreken en te verbeteren.

Wat doet een oefentherapeut Cesar of Mensendieck?
Een oefentherapeut geeft u informatie over de werking van de blaas en de bekkenbodemspieren. U leert begrijpen waarom u urine verliest. U leert uw bekkenbodemspieren bewust te voelen, zowel het aanspannen als het ontspannen.
De toilethouding, de juiste plastechniek, het beheersen van de plasreflex en het afleren van de gewoonteplas komen aan de orde.
U leert uw bekkenbodemspieren goed te gebruiken bij dagelijkse houdingen en bewegingen en activiteiten die u belangrijk vindt (zoals werk of sport).
U leert adequaat te reageren op uw klacht, zodat deze vermindert en/of verdwijnt.

Persoonlijke begeleiding
U oefent onder leiding van de oefentherapeut Cesar of Mensendieck. Tijdens de individuele behandeling wordt de behandeling afgestemd op uw persoonlijke situatie en activiteiten.
Behandeling (individueel en/of in groepsverband)
De behandeling van een Oefentherapeut Cesar of Mensendieck is erop gericht u te leren zo goed mogelijk om te gaan met uw lichamelijke mogelijkheden en met de beperkingen die u ondervindt door de incontinentie.
Er wordt niet alleen veel geoefend, maar u krijgt ook voorlichting.

 • u krijgt informatie over de werking van de blaas en de bekkenbodemspieren.
 • u leert begrijpen hoe het komt dat u ongewild urine verliest.
 • u leert hoe u kunt voorkomen dat u te vaak naar het toilet gaat.
 • u leert hoe u het beste op het toilet kunt zitten om goed leeg te plassen.
 • u leert hoe u uw bekkenbodemspieren kunt aanspannen en ontspannen en hoe u dit goed kunt voelen.
 • u leert uw bekkenbodemspieren goed te gebruiken bij dagelijkse houdingen en bewegingen en  tijdens activiteiten die u belangrijk vindt (zoals werk of sport).
 • u leert hoe u kunt werken aan het verbeteren van houdingen en bewegingen waardoor uw  bekkenbodemspieren beter kunnen functioneren.
 • u leert zo nodig hoe u zich beter kunt ontspannen.

Houdings- of beweginsafwijking

Een afwijkende houding en/of afwijkende bewegingen kunnen veroorzaakt worden door de bouw van uw skelet of door problemen in uw motoriek. Maar ook gewoontes kunnen leiden tot een slechte houding en verkeerde bewegingen. Dit heeft met (aangeleerd) motorisch gedrag te maken.
De oefentherapeut Cesar of Mensendieck is dé aangewezen deskundige op dit gebied. Zij/hij helpt u met het verbeteren van uw houding en uw bewegingen, hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke ontwikkeling en uw omstandigheden.
De oefentherapeut Cesar of Mensendieck geeft voorlichting, maakt u bewust en leert u uw mogelijkheden om beter te bewegen te gebruiken. Goed bewegen kan iedereen leren!
Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan kinderen. De oefentherapeut Cesar of Mensendieck behandelt met veel plezier kinderen die in hun groei een slechte houding en/of verkeerde bewegingsgewoontes ontwikkelen.

Verbetering motoriek kinderen

De ontwikkeling van de motoriek bij kinderen verloopt niet altijd helemaal volgens het boekje. Dat kan zich onder andere uiten in onhandigheid, moeite met leren schrijven, angst voor bewegen, geen zin in gym of buiten spelen, houterig- of lompheid, onrust en spanning.
De oefentherapeut Cesar of Mensendieck met specifieke deskundigheid op dit gebied analyseert de problemen en stelt een behandelplan op. Tijdens de behandeling wordt de motorische ontwikkeling van uw kind op een leuke, positieve manier gestimuleerd. Uw kind krijgt weer vertrouwen in zijn/haar lichaam. Hij/zij krijgt meer zelfvertrouwen en durft weer met de anderen mee te doen.

Zwangerschap

Een zwangerschap kan, door de veranderde situatie en belasting van het lichaam, gepaard gaan met algemene klachten en met klachten van bijvoorbeeld rug en bekken. De oefentherapeut Cesar of Mensendieck geeft voorlichting met betrekking tot de zwangerschap, de bevalling én de periode na de bevalling.
De oefentherapeut Cesar of Mensendieck begeleidt de zwangere vrouw door uit te leggen wat de gevolgen voor het lichaam en de gewrichten zijn. Ook geeft hij/zij tips en adviezen. Hij/zij leert de zwangere vrouw oefeningen om te ontspannen en het hele lichaam op de juiste manier te gebruiken.
Met name in de periode na de bevalling waarin het lichaam zich herstelt en zich opnieuw moet aanpassen, kunnen de aanwijzingen en oefeningen van de oefentherapeut een belangrijke bijdrage leveren aan het opheffen en voorkomen van klachten en het verbeteren van de algehele conditie. Ook wordt aandacht besteed aan het op de juiste wijze (op)tillen en dragen van de baby, om zo klachten in de toekomst te voorkomen.

Voor adressen van oefentherapeuten in uw omgeving die gespecialiseerd zijn op dit gebied verwijzen we naar de praktijkzoeker.