Gezondheidscentrum Birdaard

Deze praktijk is gevestigd in de huisartspraktijk van dr. F. Nooij, Jislumerdijk 12. Op donderdagavond kunt u terecht op de oude locatie: Brugweg 10. (naast het bakkerswinkeltje)

06-27 25 05 32

Postadres: Brugweg 10, 9112 HE  Birdaard

Het praktijkgebouw van huisarts Nooij is verbouwd zodat er een tweede spreekkamer is ontstaan, een grotere
apotheek en een oefenruimte.