Markt voor oefentherapie klaar voor vrije prijzen – Oefentherapie-Mensendieck Friesland

Welkom op de website van Mensendieck-Friesland

Heeft u klachten van uw rug, schouder, pijn aan spieren en/of gewrichten, hoofdpijn of wilt u gewoon weten of uw werkhouding ergonomisch juist is, dan kan deze site van u van belang zijn. Iemand die zijn lichaam niet goed gebruikt of belast, loopt een verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie kan dan uitkomst bieden. Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in houding en beweging. Via de website kunt u bovendien vragen stellen en bent u nog niet uitgelezen over lichamelijke gezondheid en een goede levensstijl, dan verwijzen onze links u door naar andere interessante sites.

Terug naar overzicht

Markt voor oefentherapie klaar voor vrije prijzen

De NZa adviseert de minister van VWS om de markt voor oefentherapie per 1-1-2008 vrij te geven. Vrije prijsvorming leidt tot voordelen voor de consument op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. In de huidige situatie worden verzekeraars nauwelijks gestimuleerd om goede zorg in te kopen en te investeren in kwaliteit. Vrije prijsvorming leidt volgens de analyse van de NZa tot betere resultaten voor de consument. Het advies staat in het visiedocument ‘Vrije prijsvorming oefentherapie’ dat de NZa  vandaag publiceert.
Om te bepalen of de markt voor oefentherapie klaar is voor vrije prijsvorming toetst de NZa de mate waarin het consumentenbelang geborgd is. Uit die analyse blijkt dat er voldoende aanbieders op de markt zijn om uit te kiezen en dat er geen drempels zijn voor nieuwe toetreders. Verzekeraars hebben een goede onderhandelingspositie doordat zij uit voldoende aanbieders kunnen kiezen bij het sluiten van contracten. Het risico op stijgende prijzen is daardoor beperkt.
De kwaliteit van de geleverde zorg door oefentherapeuten voldoet aan de eisen. Voor een goede werking van de markt is wel van belang dat de kwaliteitsverschillen tussen aanbieders inzichtelijk worden. Inkopers van zorg kunnen momenteel niet kiezen op basis van prestaties op het gebied van kwaliteit. Verzekeraars kopen daardoor alleen in op basis van prijsverschillen en consumenten kunnen niet kiezen op basis van kwaliteit. Prestatie-indicatoren kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De NZa neemt samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de regie om hier samen met de betrokken marktpartijen invulling aan te geven.
Het advies sluit nauw aan bij het advies van de NZa om de markt voor fysiotherapie definitief vrij te geven. Ook op die markt is de consument gebaat bij vrije prijzen en zorgt het voor meer dynamiek. Als beide markten worden vrijgegeven kunnen fysiotherapeuten en oefentherapeuten met elkaar concurreren op basis van gelijke voorwaarden omdat een deel van de door hen aangeboden producten elkaar overlappen.
Het consultatiedocumenten ‘Vrije prijsvorming oefentherapie’ is voor inbreng aan de betrokken stakeholders voorgelegd. Mede op basis van de reacties is het document door de NZa uitgewerkt in een visiedocument met een advies over de mogelijkheid van vrije prijsvorming. De NZa onderzoekt voor alle vrije beroepen de mogelijkheid tot vrije prijsvorming. Dit gebeurt in aparte consultatiedocumenten.

Publicatiedatum: 09-09-2007